தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சியின் கூட்டணியாக செயல்படுகிறது என ஸ்டாலின் கூறுவது?


மக்கள் தீர்ப்பு : தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சியின் கூட்டணியாக செயல்படுகிறது என ஸ்டாலின் கூறுவது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP