ஸ்டாலின், ராகுல் பிரச்சாரத்தால் பொதுமக்களிடம் உள்ள திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவான மனநிலை?


ஸ்டாலின், ராகுல் பிரச்சாரத்தால் பொதுமக்களிடம் உள்ள திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவான மனநிலை?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP