காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கடனைகட்டவில்லை என்று ஒரு விவசாயி கூட சிறைக்குப் போகமாட்டான் – ராகுல்காந்தி


காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கடனைகட்டவில்லை என்று ஒரு விவசாயி கூட சிறைக்குப் போகமாட்டான் – ராகுல்காந்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP