கூட்டணிக்காக பாஜக நெருங்கி வரும்போது, அதிமுக விலகி செல்கிறதா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP